นโยบายความเป็นส่วนตัว

Skillupdemy.com

1. หลักการปฏิบัติงาน

1.1   เว็บไซต์ Skillupdemy.com ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสินค้า บริการ และ/หรือ มีความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์

1.2   สินค้า  บริการที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมบน Skillupdemy ควรได้รับอนุญาตให้ค้าขาย หมุนเวียน และ/หรือ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

1.3   การซื้อ การขายสินค้า และ/หรือ การจัดหาบริการทั้งหมดบน Skillupdemy จะต้องถูกเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ/หรือ มีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจในผลประโยชน์ของลูกค้าที่ใช้บริการ

1.4   ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบน Skillupdemy จะต้องเป็นบุคคล และ/หรือ ธุรกิจที่มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าบน Skillupdemy ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ Skillupdemy ลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ลูกค้าเป็นบุคคล และ/หรือ ธุรกิจ

 • มีความอำนาจเต็มในการกระทำทางแพ่ง

 • ลูกค้าที่เข้าถึงเว็บไซต์ที่เวลาใด สถานที่ใดจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อบังคับนี้อย่างครบถ้วน

 • ลูกค้าจะต้องป้องกันรหัสผ่านของ เขา/เธอ และกำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้า 
  ลูกค้ามีความเข้าใจและยอมรับว่า เขา/เธอ จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้บัญชีของ
  เขา/เธอ ในทางที่ผิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1   หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์: การรวบรวมการบรรยายแบบ Multimedia จะอยู่ภายใต้หัวข้อที่แน่นอน

2.2   ราคาขาย: จำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิในการเข้าถึง หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย Skillupdemy ราคาขายที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Skillupdemy ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายเงินหนึ่งครั้งสำหรับหลักสูตรเพื่อเรียนตลอดไป

2.3   หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตร: Skillupdemy ได้ร่วมมือกับครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ /พนักงานระดับสูง / ผู้จัดการ / นักธุรกิจที่มีความสามารถ การสอนที่ดีเยี่ยม ทักษะการถ่ายทอด ภาษากาย ฯลฯ

2.4   ครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ จะต้องทำงานร่วมกับ Skillupdemy เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ การบรรยาย Multimedia จะได้รับการบันทึกภาพ,แก้ไขภาพและผ่านขั้นตอนหลังการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ


3. ขั้นตอนการทำธุรกรรม

3.1   ขั้นตอนการซื้อ เมื่อต้องการซื้อสินค้าบน Skillupdemy ลูกค้าควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ค้นหา โดยอ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง

 • อ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรือ นโยบายการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง

 • ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและเลือกวิธีการชำระเงินตามข้อมูลที่อ้างอิงจาก Skillupdemy

 • ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ เลือกการชำระเงินเป็นเงินสดหลังจากที่ได้รับรหัสเปิดใช้งานของหลักสูตร

 • หลังจากออกใบเสร็จรับเงินของคำสั่งซื้อของลูกค้า Skillupdemy จะต้องยืนยันการสั่งซื้อโดยการติดต่อกับลูกค้าเพื่อความสอดคล้องของข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงิน และ/หรือ เปิดใช้งานหลักสูตรในเว็บไซต์ Skillupdemy.com

 • ลูกค้าจะต้องทำการสอบถาม และ/หรือ ร้องเรียน (ถ้ามี)

3.2   ขั้นตอนการยืนยัน / ยกเลิกคำสั่งซื้อ  หากลูกค้าพบว่าการเรียนการสอนไม่ได้ผล ลูกค้าจะต้องโทรหาสายด่วน 02-1032035 เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนหลักสูตรอื่น ๆ หรือ Skillupdemy จะต้องคืนเงิน 100%

3.3   ขั้นตอนการช่วยเหลือ / การรับประกัน หากลูกค้ามีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดติดต่อ Skillupdemy ภายในเวลาทำการเพื่อรับการช่วยเหลือในทันที สายด่วน: 02-1032035 อีเมล: [email protected]  การบริการช่วยเหลือประกอบไปด้วย:

 • บริการการตรวจสอบทางด้านเทคนิคและคำแนะนำในการอัพเกรดอุปกรณ์

 • จัดการข้อผิดพลาดทางเทคนิคเฉพาะส่วน

 • สนับสนุนการบริการ: การอัพเกรดของอุปกรณ์ และ/หรือ สายส่งสัญญาณโครงข่าย

4. ขั้นตอนการชำระเงิน

4.1 การชำระเงินหลังจากที่ได้รับรหัสเปิดใช้งานด้วยเงินสด:

 • ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

 • ขั้นตอนที่ 2: Skillupdemy ตรวจสอบการสั่งซื้อ

 • ขั้นตอนที่ 3: Skillupdemy ยืนยันข้อมูลลูกค้า (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การส่งข้อความ อีเมล)

 • ขั้นตอนที่ 4: Skillupdemy ส่งคีย์ในการเปิดใช้งานหลักสูตรให้แก่ลูกค้า

 • ขั้นตอนที่ 5: ลูกค้าได้รับคีย์และทำการชำระเงิน

5. ความปลอดภัยของการทำธุรกรรม

5.1   ไม่ใช้โปรแกรม เครื่องมือหรือรูปแบบอื่นที่จะเข้าไปแทรกแซงระบบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูล

5.2   ห้ามเผยแพร่ โฆษณาชวนเชื่อ หรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จะเข้าไปแทรกแซง ก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือเบียดเบียนระบบเว็บไซต์ โทษใด ๆ จะยึดถือตามกฎหมาย

5.3   ข้อมูลการทำธุรกรรมทุกประเภทมีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับยกเว้นได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ


6. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

6.1   การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • Skillupdemy จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและที่อยู่อีเมลในการตั้งค่าประวัติส่วนตัว

 • ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสในระบบที่เป็นความลับในฐานะที่เป็นผู้เรียนหรือลูกค้าจะถูกเพิ่มลงในรายการการรับข่าวสาร
  ข้อเสนอพิเศษ และ/หรือ สิทธิพิเศษเป็นประจำจาก Skillupdemy

6.2   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Skillupdemy มีความประสงค์จะให้การดูแลให้ได้มากที่สุดแก่ลูกค้า Skillupdemy เคารพความเป็นส่วนตัว และ/หรือ จะไม่ขาย ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนชื่อ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับองค์กรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์จะช่วย Skillupdemy ได้ดังต่อไปนี้:

 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์

 • แก้ปัญหาของลูกค้า

 • บริการลูกค้าด้วยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Skillupdemy

 • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

 • ดำเนินกิจกรรมการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

เราจะใช้ความรับผิดชอบของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว และ/หรือ ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างจริงจัง

เรายึดไว้กับมาตรฐานอุตสาหกรรมในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยลูกค้าเสมอ รวมทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูลด้วย Skillupdemy ยังร้องขอเพื่อยืนยันรหัสผ่านของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีสำหรับการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ถ้า เขา/เธอ ลุกออกจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ออกจากระบบบนเว็บไซต์ ระบบจะทำการออกจากระบบหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งให้โดยอัตโนมัติ

6.3   ช่วงเวลาการปรับปรุงข้อมูล Skillupdemy ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของ เขา/เธอ

จะปิดการใช้งาน Skillupdemy ต้องเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายการแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของ Skillupdemy ลูกค้าอาจลบหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีในเวลาใดก็ได้โดยให้ทำการติดต่อกับ Skillupdemy

6.4   การแบ่งปันข้อมูล Skillupdemy อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอโดยทนายความและหน่วยงานราชการ Skillupdemy จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าหรือคนอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉล คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปสร้างขึ้นจากตัวอักษรและตัวเลข) ที่วางอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ ดูข้อความ เราและพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของลูกค้าเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงเว็บไซต์ของเราในภาษาอังกฤษ เราจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวและแสดงภาษาอังกฤษ สำหรับการเข้าถึงในครั้งต่อไป เรายังใช้คุกกี้เพื่อบันทึกID การเข้าสู่ระบบของคุณด้วย เพื่อช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการป้องกันจากการบันทึกของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ได้ แต่ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากจาก Skillupdemy เราใช้คุกกี้ทั้งแบบชั่วคราวและคุกกี้แบบระยะยาว รุ่นคุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับอีกคุกกี้อีกรุ่นหนึ่งจะบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราใช้บริการของบุคคลที่สามในการกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัท สำหรับการทำตามพฤติกรรมของลูกค้าในการเข้าถึงเว็บของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในคุกกี้หรือปรับคุกกี้ของพวกเขา ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อทั้งหมดและจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการและประสิทธิภาพด้านการตลาดเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มเก็บประวัติถาวรข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ ภาษา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประวัติศาสตร์การเข้าถึง ระบบผู้ปฏิบัติการ วันที่และข้อมูลอื่นๆ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาและวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเว็บไซต์ของเราและการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

6.5   เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ Skillupdemy ลูกค้าอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยวิธีการต่อไปนี้: เปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บสำหรับการเป็นสมาชิก ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และโทรหาสายด่วน การสอบถามจากลูกค้าจะได้รับการตอบสนองภายใน 30 วัน Skillupdemy จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของลูกค้าจะถูกปิดการใช้งาน ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้และเก็บไว้ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายการแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของเราการแก้ไขโปรไฟล์ของลูกค้า: ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงบัญชีส่วนตัวของคุณ การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าจะได้รับการปรับปรุงทันทีหลังจากนั้นลบหรือปิดการใช้งานโปรไฟล์: ลูกค้าสามารถลบหรือปิดการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อกับ Skillupdemy

6.6   การติดต่อกับหน่วยรวบรวม และ/หรือ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในระบบนโยบายหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ Skillupdemy โปรดติดต่อเราภายใต้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการช่วยเหลือในทันที สายด่วน: 02-1032035 หรืออีเมล: [email protected] บางหัวข้อในนโยบายการรักษาความลับของ Skillupdemy อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวม ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลเราจะทำเป็นธุรกิจขั้นตอนในการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมล และ/หรือ อธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่


7. การจัดการข้อมูลที่ไม่ดี

7.1   การกระทำต้องห้ามเป็นดังต่อไปนี้

 • คัดค้านกฎหมายของประเทศ และ/หรือ การปฏิบัติระหว่างประเทศละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามและนโยบายที่ออกโดย Skillupdemy

 • ใช้บัญชีผู้ใช้ โพสต์ การทำธุรกรรมของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย

 • โพสต์เนื้อหา: ทำให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หลอกลวงหรือบิดเบือน

 • ส่งสแปมทุกประเภท

 • ใช้ไวรัส มัลแวร์ และอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ และ/หรือ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ใช้

 • คัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ โลโก้ แบรนด์

 • ใช้ข้อมูลของผู้ใช้อื่นโดยปราศจากความยินยอม7.2   ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย

 • หลักสูตรฟรี การบรรยายจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ (บนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ต) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าขาย กับค่าธรรมเนียมบน Skillupdemy

 • หลักสูตร การบรรยายเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นการปลุกปั่นทางศาสนาขัดแย้งกับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 • หลักสูตร การบรรยายที่มีภาพและเนื้อหาที่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายไทย

8. ความรับผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค

8.1   หากลูกค้ามีปัญหาทางด้านเทคนิค โปรดติดต่อเราภายในเวลาทำการเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในทันที.

8.2   การบริการช่วยเหลือที่ได้ระบุไว้เป็นดังต่อไปนี้:

 • จัดการความผิดพลาดทางเทคนิค

 • ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

9. สิทธิและข้อผูกพันของผู้จัดการเว็บไซต์

9.1   สิทธิของผู้จัดการ Skillupdemy

 • ถามหาข้อมูลที่จริง และ/หรือ ถูกต้องจากสมาชิกในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ละเมิดกฎหมาย และ/หรือ วัฒนธรรมของไทย Skillupdemy จะปฏิเสธ ระงับหรือยกเลิกสิทธิในการใช้บริการของสมาชิก

 • Skillupdemy จะหยุดปล่อยหลักสูตร แก้ไขหรือลบเนื้อหาในหลักสูตร หาก Skillupdemy ตรวจพบการละเมิดกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคลใดๆ

 • Skillupdemy มีสิทธิที่จะถือลิขสิทธิ์ของหลักสูตรในเว็บไซต์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประทศ Skillupdemy เป็นเจ้าของโลโก้ทั้งหมดและเนื้อหาในภาษาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดต่อการคัดลอก ใช้และเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย

 • Skillupdemyl มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักสูตรและวิธีการชำระเงิน

9.2   ข้อผูกพันของผู้จัดการ Skillupdemy

 • สร้างเว็บไซต์ รวมทั้งงานหลักบางอย่างเช่นการวิจัย การออกแบบการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการพัฒนานโยบายการดำเนินงานของเว็บไซต์ Skillupdemy ในเงื่อนไขและขอบเขตที่ได้รับอนุญาต

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบเต็มรูปแบบเกี่ยวกับ Skillupdemy เช่นราคา วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดส่ง และอื่นๆ

 • ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีให้ในเว็บไซต์เป็นจริงและถูกต้อง

 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกิจในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานราชการ

 • ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงิน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  การคุ้มครองสิทธิของลูกค้าและบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


10. สิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้า

10.1   สิทธิ

 • มีส่วนร่วมในหลักสูตร ฟรี/เสียค่าใช้จ่าย ที่จัดให้โดย Skillupdemy

 • มีนโยบายการให้สิทธิพิเศษที่จัดไว้ให้โดย Skillupdemy บนเว็บไซต์และแหล่งอื่น ๆ


10.2   ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการรักษาความลับ และ/หรือ การเก็บรักษาการบริการที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดภายใต้การจดทะเบียนชื่อ รหัสผ่าน และ/หรือ อีเมล์

 • ยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของ Skillupdemy ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ทำลาย สร้างและการแพร่กระจายไวรัสทำให้เกิดความเสียหายกับระบบ การปรับแต่งค่าการส่งของข้อมูลของ Skillupdemy และ/หรือ สร้างคำสั่งซื้อปลอมเพื่อเก็งกําไรซึ่งเป็นสาเหตุของความปั่นป่วน

 • ไม่กระทำการคัดลอก แก้ไข ส่งต่อ แจกจ่ายหลักสูตรหรือสร้างเครื่องมือที่มีความคล้ายคลึงกับ Skillupdemy โดยไม่ได้รับอนุญาต

11. สิทธิและข้อผูกพันของพันนธมิตรทางการผลิต

 • ความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนโดย Skillupdemy ในการพัฒนาถ่ายทำหลักสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีคุณภาพสูงการสนับสนุนเฉพาะจะต้องระบุไว้ในสัญญาความร่วมมือ

 • ให้คำแนะนำ และ/หรือ ข้อเสนอในคำสั่งต่อ Skillupdemy เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มเติมการบรรยาย Multimedia สำหรับคุณภาพที่ดีขึ้น ในกรณีที่รายละเอียดใด ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และแบรนด์ของแต่ละฝ่าย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมด และต้องมีความถูกต้องและไม่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมและกฎหมายไทย

 • ชำระภาษีทุกประเภทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ร่วมงานกับผู้จัดการเว็บไซต์ Skillupdemy สำหรับข้อตกลงในกรณีของการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้น

12. พันธสัญญา

ข้อบังคับของเว็บไซต์ Skillupdemy ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้ได้นับจากวันที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ Skillupdemy.com

อย่างเป็นทางการ Skillupdemy มีสิทธิที่จะปรับและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและรับผิดชอบต่อการแจ้งให้ลูกค้าทราบในเว็บไซต์ Skillupdemy 
ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้ทำการประกาศ ลูกค้าทราบและเข้าใจที่จะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ในนขณะที่ใช้งานอยู่