ข้อกำหนดการใช้งาน

เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้: เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี Skillupdemy คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับชื่อ อีเมล และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพราะข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับสนับสนุนผู้ใช้งานขณะที่คุณใช้บริการที่ Skillupdemy.com ดังนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ถ้าหากข้อมูลที่คุณให้ทางเราไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่คุณได้ให้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหา และ/หรือ บริการให้กับคุณได้อย่างถูกต้อง 


รหัสผ่านของบัญชี: หลังจากขั้นตอนการชำระเงิน ในบัญชีของคุณจะได้รับรหัสผ่าน และ/หรือ รหัสผ่านนี้จะถูกใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  Skillupdemy และ/หรือระบบการให้บริการอื่นๆ คุณรับผิดชอบในการรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและ/หรือรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการถูกขโมยรหัสผ่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรและ/หรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ และ/หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด 


คุณต้องไม่ใช้โปรแกรม เครื่องมือและ/หรือวิธีการออกแบบใดๆ ที่มารบกวน, ทำลาย และ/หรือ จำกัดการเรียนการสอนของ Skillupdemy หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ทางเราจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณและ/หรือคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อบังคับทางกฎหมาย 


คุณต้องไม่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งาน ที่จะแทรกแซงการทำลายข้อมูลของการสอนในระบบ Skillupdemy 


คุณต้องไม่แบ่งสิทธิการควบคุมบัญชีการใช้งานของคุณให้กับผู้อื่น ถ้ามีการแบ่งสิทธิการควบคุมบัญชีการใช้งานร่วมกัน ทางเราจะลบบัญชีนั้นออกจากระบบทันที


คุณต้องไม่โยกย้าย, เปลี่ยนแปลง, ปกปิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการใด ๆ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาของ Skillupdemy และ/หรือคุณต้องไม่ทำซ้ำ, แก้ไข หรือ ดัดแปลง เพื่อที่จะเตรียมดำเนินการแสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งต่อ ออกอากาศ ขายหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของ Skillupdemy หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ ทาง Skillupdemy จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับทาง Skillupdemy และ/หรือคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อบังคับทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือเกิดความขัดข้องในการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย, หลอกลวง, เป็นอันตราย และ/หรือ เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย และ/หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่หลอกลวงและ/หรือมีจุดประสงค์ที่เป็นอันตราย ถ้าหากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ทาง Skillupdemy จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับทาง Skillupdemy และ/หรือคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลักกฎหมาย


ในระหว่างการพูดคุย สื่อสารในระบบ Skillupdemy ควรใช้คำพูดที่สุภาพ นุ่มนวล ไพเราะ ไม่หยาบคาย เป็นคำพูดในเชิงบวก ไม่พูดติเตียนให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง ไม่มีข้อจำกัดต่อเชื้อชาติ, ศาสนา, เพศ, อายุ, รสนิยมทางเพศ และ/หรือความพิการทางร่างกาย และ/หรือจิตใจ )


คุณต้องไม่ลอกเลียนแบบบุคคลใดๆ และ/หรือพยายามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าคุณเป็นคนในระบบของ Skillupdemy หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ทาง Skillupdemy จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับทาง Skillupdemy


หากคุณละเมิดกฎใด ๆ เหล่านี้ ทางเราจะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราและ/หรือให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม


Skillupdemy จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การหยุดชะงักของการขนส่ง, การเชื่อมต่อไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์ชำรุด และ/หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

คุณต้องไม่ส่งเสริมและ/หรือเผยแพร่พฤติกรรมที่บิดเบือน ซึ่งขัดต่ออำนาจความคิดเห็นทางการเมืองและ/หรือนโยบายของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม หากคุณละเมิดกฎเหล่านี้ทางเราจะไม่เพียงแต่ยกเลิกบัญชีการใช้งานของคุณ แต่เราจะส่งข้อมูลทั้งหมดของคุณที่ได้ให้ไว้กับเราต่อเจ้าพนักงานเพื่อตรวจสอบและ/หรือดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลของคุณทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทางเราจะไม่มีการขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม


Skillupdemy ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณละเมิดกฎใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณยินยอมก่อน


Skillupdemy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวกับแนวทางแบบใหม่และ/หรือระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม และ/หรือทางเราจะแจ้งให้คุณทราบ ผ่านบนเว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ของ Skillupdemy อย่างเป็นทางการต่อไป